wie is online

We hebben 37 gasten en geen leden online

Login/Registreren

Polls

Welk type lezing wil je liefst bijwonen

Reisverslagen - 7.4%
Aquariumplanten - 22.2%
Gezelschapsvissen - 37%
Cichliden - 29.6%
Vijver - 3.7%

Aantal stemmen: 27
De stemmen voor deze enqute is afgelopen on: juni 30, 2023

De Cryptocorynen

Afdrukken E-mail
De Cryptocorynen

door E. DEVELDER

DE SIERVIS, Leuven

Toen ik in 1968 voor de SIERVIS Leuven de beschrijving van 14 crypto-soorten gaf, beloofde ik hiermee verder te gaan. Tot nu toe was daar niets van in huis gekomen: ten eerste door tijdgebrek, ten tweede door gebrek aan informatiebronnen. Nu, dat er een samenwerking tot stand gekomen is tussen onze klubs, acht ik de tijd gekomen om met deze serie opnieuw te beginnen. We zouden het een nieuwe en verbeterde uitgave kunnen noemen.

Nu moeten de lezers uit Leuven niet denken dat ik hun in 1968 apekool in plaats van cryptos voorschotelde. Niets is minder waar.

Ik zal zo kort mogelijk weergeven wat gedegen plantenkundigen over deze prachtige planten geschreven hebben. Vergeet echter niet, dat de beschrijving van een plant meestal niet overeenstemt met wat wij te zien krijgen in onze aquaria. We kunnen aan geen enkele plant geven wat hij in de natuur krijgt. Zeker niet de crypto's.

Ingeval er onder u zijn die met een en ander niet akkoord gaan, kunnen ze hun bevindingen langs het klubblad bekend maken.

Het lijkt me interessant, om vooreerst een woordje te zeggen over een "ziekte" die op enkele dagen gans een cryptobestand kan aantasten.

D E C R Y P T 0 C 0 R Y N E V E R S L I J M I N G

We hebben reeds allen horen spreken over (crypto)bladverslijming, die op een paar dagen lelijk kan huishouden in deze zo prachtige planten. Het aquarium is dan een desolaat landschap.

Gewoonlijk aanzien wij dit als een ziekte, maar, is dit wel juist?

Bij het verplanten, zelfs bij verandering van de lichtinval of lichthoeveelheid (ook sterkte) zoals in de herfst of het gedeeltelijk verwijderen of het inbrengen van drijfplanten, kan de ramp intreden.

TL-lampen geven op de duur minder licht (na 7000 uren nog slechts 50%). Wanneer we nu zo een uitgeputte lamp vervangen door een nieuwe zullen we drijfplanten in 't aquarium brengen.

Vervangen we echter een lamp na + 4500 uren, dan was haar rendement nog steeds 65 % en zal het verschil met de nieuwe niet te groot zijn.

Welke ook de oorzaak is, steeds verloopt de verslijming volgens een vast patroon.

Vooreerst komen er op de bladeren doorschijnende plekken die zich snel uitbreiden. Na een paar dagen blijft er niets dan slijm over. Van de oudere planten blijven echter de wortelstokken onaangetast over en deze zullen na enige tijd terug uitgroeien tot volwaardige planten. Jonge plantjes zijn meestal verloren.

Is het nu een ziekte?

Wel, in de meeste gevallen niet en gaat het slechte om een fysiologische shock bij milieuverandering(en). De bladweefsel-afrotting is een secundair verschijnsel.

De primaire oorzaak is een storing in de stofuitwisseling, want een bepaalde stofuitwisseling beantwoordt aan een bepaald levensmilieu. Door dit milieu plotseling te veranderen ontstaat een storing in die stofuitwisseling. Dit is nu een natuurlijke reaktie van de plant en dus hoegenaamd geen ziekte.

Hieraan is door toedienen van vitaminen, antibiotica, of scheikundige stoffen niet te verhelpen. Driemaal op ons borstbeen kloppen en schuld bekennen! Heb ik ook gedaan. Ik plaatste een nieuwe lampekap en weg met de dekruiten. Begin van snot-crypto’s. Gelukkig niet te lang en niet te erg.

Jammer genoeg kunnen crypto's ook verslijmen aan een echte ziekte, waarbij vanuit een aangetaste plant de ziekte straalsgewijs over alle andere crypto’s overgaat. Dit kan gebeuren door een nieuwe crypto in te planten.

Een verslijmd blad, onder de microscoop bekeken, toont ons een massa eigenaardige draadjes. Hun zeer sterke vermeerdering kunnen we spijtig genoeg noch door toediening van antibiotica noch van scheikundige stoffen tegengaan.

De chlorose

Een veel voorkomende crypto-ziekte is de chlorose, veroorzaakt door een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen: voornamelijk ijzer en fosfor bij een gelijktijdig teveel aan stikstof en kalk.

Bij chlorose zijn de bladeren, tussen de nervatuur, heldergroen tot geel gekleurd. Tegen de nerven aan behoudt het blad zijn natuurlijke kleur.

Enkele grote spijkers in 't aquarium hangen kan wel enige uitkomst brengen. Na enkele dagen zijn deze verroest en moeten we ze schoon schuren. (Telkens nieuwe inhangen valt tenslotte erg duur uit.)

Dikwijls komt de crypto-aantasting voort door een te hoge concentratie aan stikstofverbindingen in een overbevolkt aquarium.

Geleidelijk verversen van het water kan hier heilzaam werken.

Toen ik de plaag in mijn aquarium opmerkte heb ik mij een produkt aangeschaft, nl. Stella-coryn. Na toediening is er langzaam verbetering gekomen. Bij andere liefhebbers hielp het niet. Is het produkt dan niet 100% doeltreffend? Hangt het resultaat af van de aard van de aantasting of van wat, ik weet het niet.

Voor 20 fr kunnen we het er nog eens op wagen.