wie is online

We hebben 43 gasten en geen leden online

Login/Registreren

Polls

Welk type lezing wil je liefst bijwonen

Reisverslagen - 7.4%
Aquariumplanten - 22.2%
Gezelschapsvissen - 37%
Cichliden - 29.6%
Vijver - 3.7%

Aantal stemmen: 27
De stemmen voor deze enqute is afgelopen on: juni 30, 2023

Planten in het aquarium

Afdrukken E-mail

Retro
In navolging aan de "Brieven aan de Corinthiërs", ten tijde van Christus, werden anno 1964 een aantal "Brieven aan Jan" gestuurd door onze toenmalige voorzitter Jaak Koopmans.

In een van onze vorige edities kon je al met een brief aan Jan kennis maken. Hier komt een vervolg.

Het zal jullie onmiddellijk opvallen dat het aanbod aan planten toendertijd niet al te groot was. Wat zijn wij tegenwoordig toch verwend hé?

Roger

Tussen bodemplaat en dekruit

Brief aan Jan.

Welke planten gaan we nu gebruiken en hoe dienen we ze te schikken?

Ik weet wel dat de vraag ‘Welke planten gaan we nu gebruiken’ een beetje verwaand kan klinken. Doorgaans immers is onze keuze uiterst beperkt en dit zowel in soorten als in aantal.

Nochtans kan onze bak het niet stellen zonder een fatsoenlijk aantal planten. In vele gevallen zullen we dan ook genoodzaakt zijn planten te kopen. Je zal het nu misschien wel jammer vinden dat je je lieve geld aan dergelijk ‘dooie’ dingen geven moet, maar je kan er eenvoudig niet buiten.

Als je begint schaf je dan liever een paar vissen minder aan en besteed liever een gedeelte van de geplande uitgave aan een goede plantensortering. De mooiste vissen in een leeg aquarium komen niet tot hun recht, terwijl in een degelijk beplante bak, de gewoonste vissen je zullen verrassen door hun onvermoede kleuren.

De plantensoorten waarover we de (theoretische) beschikking hebben, zijn legio. Onafgezien van hun systematische indeling en meer in het raam van ons onderwerp, kunnen ze beschouwd worden onder oogpunt van:

A kleur

B bladvorm

C hoogte

D plantwijze

Als we hier verder op ingaan, zal je zien dat we reeds heel wat opgeschoten zijn met de theoretische inrichting van ons aquarium.

A - Kleur:

1. helgroen: dit duidt op planten die heel lichtbehoevend zijn: amazonezwaardplant, dwergamazone, hygrophyla, aponogeton, cabomba, ambulia,...

2. groen: planten die normaal licht behoeven: myriophyllum, ludwigia, cryptocoryne nevelli, potamogeton.

3. donkergroen: stellen zich met minder licht tevreden dan bovenvermelde soorten: het merendeel van de cryptocorynen.

Zoals je ziet kan je uit de kleur ongeveer afleiden welke planten in je bak voor een bepaalde plaats geschikt zouden kunnen zijn.

B - Bladvorm:

rond of langwerpig: bv. bacopa, ludwigia, hygrophyla.

Rond of langwerpig op steel: bv. cryptocorynen, amazone- en dwergamazonezwaardplanten, echinodorus.

Vederachtig: myriophyllum, ambulia, cabomba.

Lintvormig: vallisneriasoorten en heliocharis.

Met deze verschillende bladvormen dien je uit esthetisch oogpunt rekening te houden bij het spreiden van de plantengroepen over je aquarium. Nooit twee verschillende soorten van hogervermelde groepen in elkaars omgeving plaatsen, daar ze anders niet volledig tot hun recht komen en in elkaar gaan overvloeien.

C - Hoogte: wat dit betreft, het ei van Columbus, er zijn namelijk :

lage planten

middelmatig hoge planten

hoge planten

Dit dien je beslist vooraf te weten, anders loop je gevaar een plantje dat 6cm hoog (laag) wordt, te plaatsen achter eentje dat gezwind de 50 cm overschrijdt.

D - Plantwijze: hiermee bedoel ik hoe je de planten dient te plaatsen ten opzichte van elkaar. We kunnen hebben:

planten waarvan je er verschillende in één plantgat plaatst om zg. bosjes te bekomen: bv. hygrophyla, myriophyllum, ambulia, elodea, enz...

één plant per plantgat: bv. vallisneria, dwergamazonezwaardplant, crypto’s, enz...

solitaire planten: dit zijn doorgaans fors opschietende planten die je niet in groepsverband zet, doch helemaal alleen als ’blikvanger’: bv. amazonezwaardplant, aponogeton, echinodorus.

Je ziet dus Jan, dat je bij het aanschaffen van planten met heel wat elementen rekening dient te houden. En alhoewel ik weet gevaar te lopen in herhaling te vallen, wil ik er nog eens op drukken dat je voornamelijk op de planten en hun schikking aangewezen bent om je bak klasse te geven. Denk nu diep na (toch niet forceren hoor) en vraag me desnoods bijkomende inlichtingen als je twijfelt omtrent de geschiktheid van een of andere plant.

Maar, ga je me vragen, wat geeft dit nu alles in de praktijk? Even vlug een paar regels opsommen die je, in ’t merendeel van de gevallen, wel uit de nood helpen:

per terras dat we aangelegd hebben, slechts één soort planten aanwenden (zelfs geen twee of drie soorten crypto’s aaneenrijgen).

op de terrassen aan de achterruit, plaats je de hoogste en de donkergroene planten.

op een lagergelegen terras of tussen twee terrassen in, zet je je solitair. Deze mag je echter nooit kwak in ’t midden van je bak zetten (zie schouwgarnituur, enz...)

op de andere terrassen van de middensectie plaats je de middelhoge planten, zo mogelijk afwisselend plantengroepen met verschillende kleur en natuurlijk verschillende bladvorm. Hier kan je ook bv. prachtig op de hoogte van de samenvoegingen van twee hogergelegen terrassen, een bosje myriophyllum, ludwigia of hygrophyla plaatsen. Deze soorten zijn o.a. ook heel interessant om tegen de zijruiten aan geplaatst te worden in de middensectie. Wil je er wel even aan denken om in iedere hoek niet uitgerekend bv. een bosje myriophyllum te zetten? Neem liever een bosje myriophyllum langs de ene kant en een beetje hoger of lager aan de andere kant een bosje hygrophyla of ludwigia.

Op de onderste terrasjes komen dan de lage planten, als dwergamazone, crypto nevelli, stekken hygrophyla (die je dan wel regelmatig zal moeten afknijpen). Plak a.u.b. nu de planten niet tot tegen de voorruit aan, anders ga je straks niet meer de beste vriendjes met jezelf zijn.

Eventueel kan je ook in de voorste hoeken van je bak lange, vederachtige planten zetten.

Aansluitend met ons praatje vind je, hier ergens in de buurt (je weet nooit waarvoor het dienen kan) een lijst van de meest voorkomende planten met hun bijzonderste karakteristieken.

Nog een laatste woordje. Zet je planten ook nooit te diep of niet diep genoeg. Kijk, zó moet het:

Opgepast echter: voor de planten die je in bosjes mag zetten, geldt deze regel niet. Trouwens, doorgaans worden ze gewoon afgeknepen geleverd, zonder wortels. Geen paniek echter, ze groeien wel. Als ze licht genoeg hebben, als ze niet te veel licht hebben, als ze niet..., whoeps, ’t is elf uur. ‘k Hou d’er mee op. Goede nacht.

J. Koopmans