wie is online

We hebben 8 gasten en geen leden online

Login/Registreren

Polls

Welk type lezing wil je liefst bijwonen

Algemene Informatie: K.A.V. De Siervis Leuven

Afdrukken E-mail

Doel 

De vereniging stelt zich tot doel de aquariumliefhebberij, in het bijzonder die der tropische aquaria en terraria, te bevorderen en op een hoger peil te brengen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het geven van deskundige voorlichting, het houden van lezingen, excursies, ruilbeurzen en tentoonstellingen.

Lokaal en openingsuren 

Ons lokaal is gelegen aan de 
Kolonel Begaultlaan 15 / 1.21
3012 Wilsele (Leuven)
België

Ons lokaal is geopend op 
vrijdag: van 20:00 tot 21:30 
zondag: van 10:00 tot 12:00
In juli - augustus zijn wij op zondag gesloten 
  
Lidgeld 

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 20 EUR en is geldig voor het lopende jaar. Je kan ook steunend lid worden: je betaalt dan 12,5 EUR. Dan krijg je echter geen maandblad.

Voor 30 EUR ben je, naast lid van onze vereniging, eveneens aangesloten bij de BBAT (Belgische Bond van Aquarium- en Terrariumhouders) met een digitaal abonnement op Aquariumwereld. Voor 40 EUR krijg je eveneens de papieren versie van Aquariumwereld in je bus.

Je kan je lidgeld vereffenen door overschrijving van het juiste bedrag op onze rekening met vermelding "Lidgeld KAV De Siervis".

Gegevens KBC rekening:

IBAN  BE71 4317 0962 3169
BIC    KREDBEBB

Er zijn geen speciale toelatingsvoorwaarden van kracht. Ieder lid dient zich te schikken naar de bepalingen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Tarieven in het kort:

  • 12,5 EUR: steunend lid
  • 20 EUR: gewoon lid
  • 30 EUR: BBAT lid met Aquariumwereld digitaal
  • 40 EUR: BBAT lid met Aquariumwereld digitaal en op papier

Ledenvergaderingen 

Elke maand, uitgezonderd in juli en augustus, vindt er een ledenvergadering plaats. Deze vergadering gaat telkens door op de tweede vrijdag van de maand en begint om 20h00.  Op deze vergadering wordt een spreker uitgenodigd, die één of ander aspect van onze hobby uit de doeken komt doen. Vaak gebeurt dit aan de hand van een diavoordracht. 
Het zijn steeds boeiende en leerrijke avonden waar iedere liefhebber nieuwe ideeën kan opdoen.

Praatcafé 

Op geregelde tijdstippen opent het praatcafé zijn deuren. Dit is de ideale gelegenheid om met alle vragen rond aquaristiek of terraristiek naar voor te komen. Het onderwerp dat wordt behandeld hangt volledig af van de situatie en de belangstelling van de deelnemers. 
De data waarop het praatcafé opent worden steeds in het maandblad aangekondigd. 
Leden die een bepaald onderwerp graag behandeld zien, kunnen hun wensen gewoon doorgeven aan één van de bestuursleden.

Bibliotheek 

Een uitgebreide bibliotheek staat ter beschikking van de leden. Voortdurend worden nieuwe werken aangekocht. Ze bevat een schat aan informatie over alle facetten van de hobby. Zowel boeken, video's als een aantal CD-s zijn ter beschikking.
De boeken worden gratis uitgeleend aan de leden: er wordt wel een waarborg gevraagd. Lees voor meer info het uitgebreide reglement na.

Maandblad 

Elke maand, behalve in augustus, krijgen de leden, met uitzondering van de steunende leden, een clubblad in hun brievenbus. Naast informatie over de verschillende clubactiviteiten bevat het een ruim aanbod aan artikels over de hobby. Een uitgebreide agenda geeft een overzicht van tentoonstelingen en ruilbeurzen van andere clubs in binnen- en buitenland. 
De leden die eveneens bij de BBAT aangesloten zijn krijgen naast het clubblad elke maand ook een exemplaar van het prachtige tijdschrift AQUARIUMWERELD in de bus.

Aanbod 

Elk lid van onze vereniging kan bij ons terecht voor een mooi assortiment vissen, planten, materiaal en voedsel, zowel voor het tropisch aquarium als voor de vijver.
De liefhebber van het terrarium kan bij ons eveneens terecht voor voedseldieren. Dit kan alleen op bestelling.
Vissen en planten uit eigen kweek kunnen bij ons geruild worden. Hiervoor moet men steeds vooraf kontakt opnemen met de verantwoordelijke. Je kan hiervoor ook mailen.

Vergaderruimte 

Tijdens  de openingsuren van ons lokaal kan je in onze vergaderruimte bij een natje en een droogje je aquaristische ervaringen uitwisselen met collega aquarianen.
Tijdens de wintermaanden openen we eveneens één maal in de maand op zaterdagavond. De juiste data worden steeds in het maandblad aangekondigd. We zorgen er in elk geval voor dat je op deze avond niet verhongert! 

Activiteiten 

Naast dit alles organiseert de vereniging nog een aantal andere activiteiten zoals een clubbarbecue, een clubreis, een vijverruilbeurs, de Dag van de Kweekcentrale, een Sinterklaasfeest, ... 

Meer informatie...

kan je bekomen door ons een bezoekje te brengen, door kontakt op te nemen met één van de bestuursleden of door een mail te sturen.