wie is online

We hebben 6 gasten en geen leden online

Login/Registreren

Polls

Welk type lezing wil je liefst bijwonen

Reisverslagen - 7.4%
Aquariumplanten - 22.2%
Gezelschapsvissen - 37%
Cichliden - 29.6%
Vijver - 3.7%

Aantal stemmen: 27
De stemmen voor deze enqute is afgelopen on: juni 30, 2023

Statutaire Vergadering 13 oktober 2023

Statutaire Vergadering 13 oktober 2023 

Omdat we verplicht zijn onze statuten aan te passen aan de nieuwe regels voor vzw’s moeten deze nieuwe statuten eveneens goedgekeurd worden door de effectieve leden (de stemgerechtigde leden). Deze goedkeuring dient te gebeuren tijdens een Statutaire Vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op 13 oktober 2023 om 20u00 in ons clublokaal, voorafgaand aan onze maandelijkse ledenvergadering.

Deze stemgerechtigde leden kregen reeds op 1 september 2023 digitaal of per brief een oproeping toegestuurd, waarin hen gevraagd wordt aanwezig te zijn op deze vergadering.

Aan de goedkeuring van de nieuwe statuten zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden.

Zo kan er alleen rechtsgeldig beraadslaagd worden wanneer aan het begin van de vergadering 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Bovendien is een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Wij willen uiteraard onze niet effectieve leden eveneens de kans geven op deze vergadering aanwezig te zijn. Vandaar deze kennisgeving.

AGENDA

  • Verwelkoming van de effectieve leden
  • Tekenen van de aanwezigheidslijst, nazicht van de volmachten en berekening van het aanwezigheidsquorum
  • Aanduiding van voorzitter en secretaris van deze vergadering
  • Bespreking van de nieuwe statuten
  • Vragen en antwoorden
  • Goedkeuring van de nieuwe statuten
  • Bekrachtiging ontslag van de aftredende bestuursleden
  • Bekrachtiging benoeming van het nieuwe bestuurslid

Roger Veltens, voorzitter