Lid worden

Afdrukken

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van onze vereniging?

Dat kan!
Schrijf het juiste bedrag over op ons rekeningnummer of kom langs in ons lokaal om kennis te maken.

Het lidgeld is jaarlijks verschuldigd en is geldig voor het lopende jaar. Het kan vanaf december vernieuwd worden voor het volgende jaar.

Nieuwe leden die zich wensen in te schrijven krijgen vanaf september een korting op het normale tarief.
Vanaf de datum van onze ruilbeurs, de "Dag van de Kweekcentrale" (rond 11 november) kunnen nieuwe leden zich inschrijven voor het lopende en het volgende jaar aan het normale jaartarief van het volgende jaar.

Lidgeld 

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 20 EUR en is geldig voor het lopende jaar. Je kan ook steunend lid worden: je betaalt dan 12,5 EUR. Dan krijg je echter geen maandblad.

Speciale regeling voor 2022, dank zij BBAT korting:
Voor 30 EUR ben je, naast lid van onze vereniging, eveneens aangesloten bij de BBAT (Belgische Bond van Aquarium- en Terrariumhouders). Je kan je lidgeld vereffenen door overschrijving van het juiste bedrag op onze rekening met vermelding "Lidgeld KAV De Siervis". 

Gegevens KBC rekening:
IBAN  BE71 4317 0962 3169
BIC    KREDBEBB

Er zijn geen speciale toelatingsvoorwaarden van kracht. Ieder lid dient zich te schikken naar de bepalingen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Tarieven in het kort:

  • 12,5 EUR: steunend lid
  • 20 EUR: gewoon lid
  • 30 EUR: BBAT lid