wie is online

We hebben 58 gasten en geen leden online

Login/Registreren

Polls

Welk type lezing wil je liefst bijwonen

Reisverslagen - 8.3%
Aquariumplanten - 20.8%
Gezelschapsvissen - 33.3%
Cichliden - 33.3%
Vijver - 4.2%

Aantal stemmen: 24
De stemmen voor deze enqute is afgelopen on: mei 10, 2017

Hoe het begon

Afdrukken E-mail
We zijn even in onze archieven gedoken en hebben daar volgend persknipsel van onder het stof vandaan gehaald. Het betreft hier een uittreksel uit de krant "Journal des Petites Affiches" van 24/02/1935.

Aquariumliefhebbers...

Weet ge, dat op Maandag 4 Februari j.l. de aquariumclub "De Siervisch" gesticht werd en dat deze vereeniging zich tot doel stelt door lezingen, voordrachten, opzoekingen, proeven en tentoonstellingen, de liefhebbers, en vooral de beginnelingen, van de ondervinding van geoefende kweekers te laten genieten en hen vóór te lichten over:

Aanleg, inrichting, onderhoud en verzorging van het aquarium;

De beste en gemakkelijkste kweekmethodes;

Het voorkomen van teleurstellingen als watervertroebeling, ongevallen, sterften, enz.;

De bestrijding van woekerdiertjes, ziekten, enz.

Door samenkoop, uitwisseling en verloting van visschen, planten, voedsel en aquariumbenoodigdheden, worden de kosten van dit sport verminderd, terwijl tevens de broederlijkheid en de vriendschap onder de leden bevorderd worden.

De club stelt zich geheel te uwer beschikking. De zittingen worden gehouden telkens op den 1n Maandag van de maand, te 19 ½ u. stipt, in het lokaal, "In den Kring", 15, Hoogeschoolplaats (Oude Kiekenmarkt), te Leuven.

Liefhebbers sluit u aan bij de Aquariumclub. Het lidgeld is uiterst gering en zal u ruimschoots vergoed worden door de menigvuldige voordeelen van den kring.

Voordracht over het aquarium.

De aquariumclub "De Siervisch" noodigt de aquariumliefhebbers uit de leerrijke voordracht "De Levendbarenden" bij te wonen op Maandag 4 Maart e.k., in haar lokaal, "In den Kring", Hoogeschoolplaats, 15 (Oude Kiekenmarkt), te Leuven.

De voordracht gaat door te 19 ½ u. stipt. Daarna gratis tombola van enkele paartjes exotische vischjes.

Iedereen is welkom! Ingang kosteloos.